Soft-Transport este un program din categoria TMS (Transport Management System).
Aplicația incorporează experiența a peste 30 de ani de transport și sugestiile multor companii, clienți ai Soft-Transport: transportatori de toate felurile, case de expediție și nu numai.


image

Aplicația Soft-Transport:

Întărește CONTROLUL în interiorul firmei.
Obține RĂSPUNSURI rapide și relevante la chestiunile esențiale.
Ușurează MUNCA în toate compartimentele firmei.
Evită PROBLEMELE.
Reduce COSTURILE.
Crește PROFITUL.
Beneficii ENORME, la un pret accesibil !
image

Beneficiile pot depăși 8% din Cifra de Afaceri !

Iată un exemplu, pentru o companie cu o flotă de 100 de camioane și o cifră de afaceri de 12.000.000 EUR/an:
Pentru o flotă de 100 de camioane, beneficiile pot atinge sau chiar depăși: Beneficii [EUR/an]
din optimizarea curselor ca si timp, KM ,taxe de drum, prin folosirea coordonatelor GPS (pt POI) 180.000
din economia de timp cu dispecerizarea, timp care se poate dirija spre alte nevoi 40.000
din gestionarea documentelor - automatizare încărcare, căutare, transmitere 18.000
din facturare, doar prin economisirea de timp 9.000
din întocmirea și gestionarea contestatiilor la clienți 120.000
din optimizarea alimentărilor ca și preț, prin integrarea politicii de alimentare în soft 48.000
din urmărirea consumului efectiv și normat 90.000
din evidența clară a problemelor tehnice ale parcului și întreținerea la timp a acestuia 50.000
din controlul și trasabilitatea pe decontările cu șoferii 20.000
din transparență și control pe achiziții 12.000
Marja de negociere cu clienții, datorată profesionalismului dispeceratului, crește și creaza un plus de venituri 240.000
Posibilitatea de a restructura rapid portofoliul de clienti si productivitatea parcului, chiar si pentru un portofoliu sănătos de clienți 120.000
TOTAL (fără alte economii, din reducerea amenzilor, etc) 947.000
Avem convingerea că veți știi ce să faceți cu banii economisiți !

CARE SUNT ANGRENAJELE, ATUURILE CARE CONDUC LA ASTFEL DE BENEFICII ?

Le prezentăm mai jos, departament cu departament:

image

Dispeceratul este inima unei firme de transport !

Gestionarea cu ușurință de către dispeceri a activității prezente, în timp real.
Stabilirea celor mai economicoase trasee, prin folosirea unor hărți integrate, adaptate transportului de marfă, atât din punct de vedere al KM, cât și al taxelor de drum.
Căutare rapidă de adrese și coordonate GPS (POI-uri) și salvarea acestora, pentru folosirea lor în viitor.
Preluarea automată din aplicațiile telematice ale unor informații, cum ar fi: KM bord, Traseu efectuat, Poziția curentă, Nivel Rezervor, etc.
Comunicarea ușoară și automatizată cu șoferii și cu clientii ! Clientul este mulțumit pentru că este informat la timp !
Evidența transporturilor in regim de grupaje sau circuite, calculul de rentabilitate al acestora, harta (traseul) pentru grupaje.
Pe scurt, muncă mai ușoară, mai multe camioane coordonate și mai bine !
image

Arhiva Electronică a Documentelor de Transport (CMR-URI, etc.)

Automatizare încărcare și transmitere CMR în timp real.
Arhivarea electronică a tuturor documentelor de transport: CMR-uri, comenzi, foi de parcurs , etc., prin integrarea serviciului Gdrive în Soft-Transport.
Evidența predării documentelor la client.
Transmitere automată prin email către client, a CMR-urilor (POD - proof of delivery) unei comenzi.
Clienții îsi pot descărca singuri, prin intermediul conturilor dedicate lor, CMR-urile comenzilor proprii.
Verificare automată a comenzilor care nu au încărcate CMR-urile în arhiva electronică.
Scapă de hârtii cu Soft-Transport !
image

O greșeală în facturare te poate costa mii de euro !

Facturarea în soft-transport este ușoară, rapidă, sigură. Ea oferă:
O evidență clara a comenzilor facturate și nefacturate.
O facturare corectă, cu informații complete, la timp, estetică.
Macheta de facturare este personalizabilă, până la nivel de client.
Preluare automată a valorii facturate fie din schemele tarifare, fie din prețul agreat al comenzii, fie din valoarea Credit-Note-urilor emise de clienți.
Calcularea automată a datei scadenței conform termenilor contractuali.
Flexibilitate: facturare simplă (o singură comandă pe o factură), sau multiplă (mai multe comenzi pe o factura), non-operațională (în afara comenzilor de transport).
Facturare și în alte monezi, prin importarea automată a cursului valutar.
Facturare internă sau externă, cu sau fără TVA, tipărirea facturii în alte limbi.
Transmiterea automata a facturii prin email împreună cu CMR-urile comenzilor facturate.
Verificarea Credit Note-urilor de la clienți și descifrarea rapidă a desfășurătorului plății (Payment Statement) de la clienți.
Identificare cu ușurință a Credit Note-urilor lipsă.
Compararea facilă a KM bord, KM Planificați sau KM GPS cu KM beneficiar.
Compararea facilă a taxelor de drum estimate, față de taxele de drum beneficiar.
Întocmirea cu ușurință și evidența contestațiilor (în cazul greșelilor clienților).
Cu alte cuvinte, o facturare elegantă, simplă și rafinată !
image

Responsabilitatea unei Case de Expediție este dublă: atât față de client, cât și față de transportator !

Evidența subcontractorilor în aplicația Soft-Transport asigură:
Înregistrarea, stocarea și căutarea datelor de contact ale actualilor și foștilor parteneri.
O evidență clară a partenerilor cu probleme de bonitate.
Selectarea automată unei liste de emailuri parteneri, bazate pe criterii diverse.
Automatizarea emiterii și transmiterii de comenzi sau contracte pentru subcontractori.
Utilitar de estimare a profitabilității, util în alcătuirea grupajelor și circuitelor.
Automatizarea comunicării, în ambele sensuri, cu șoferii subcontractorilor.
Arhivarea electronică a documentelor de transport.
Generarea, la nevoie, în locul clienților, dar în numele lor, a comenzii de transport.
Un control eficient al principalilor indicatori ai unei case de expediție: profit pe comandă, pe subcontractor, pe dispecer comercial, pe client, producția de km (media KM parcurși), etc.
Urmărirea valabilității asigurărilor CMR ale subcontractorilor.
Generarea automată a Registrului Comenzilor Intermediate.
Emitere Note de Calcul pentru prestațiile subcontractorilor (pe baza prețului agreat sau a schemei tarifare).
Transparență vis-a-vis de balanța de plăți pentru comenzi subcontractori (încasări clienți versus plăți subcontractori).
Posibilitatea de a dispeceriza camioane ale subcontractorilor ca pe propriile camioane, fără nici o deosebire.
Statistici ale volumelor transportate pe diferite state, relații, locații de încărcare/descărcare, pe grupe de clienți, etc.
Cu alte cuvinte, un instrument util în vânzarea, urmărirea execuției, finalizarea, încasarea și decontarea comenzii de transport, precum și în analiza și prospectare pieței și în promovare.
image

Mijloacele de transport sunt prima resursă a unei firme de profil !

Managementul flotei auto prin Soft-Transport urmărește:
Evitarea amenzilor și despăgubirilor, prin urmărirea valabilității documentelor obligatorii ale flotei (ITP, asigurări, etc.).
O evidență clară a problemelor tehnice la orice moment, precum și istoricul intervențiilor, reviziilor și reparațiilor efectuate.
Rapoarte pe tipuri de defecțiuni și urmărirea și gestionarea cazurilor de garanție.
Responsabilizarea și implicarea șoferilor în sesizarea problemelor tehnice.
Planificarea optimă a intervențiilor, asigurarea transparenței cu Dispeceratul.
Evidența rapidă și la zi a schimbului de ulei și a reviziilor.
Statistică KM parcurși de către remorci pentru efectuarea la timp a reviziilor acestora.
Urmărirea Obiectelor de Inventar din gestiunea camioanelor și remorcilor (chingi, stingătoare, truse ADR, etc.).
Gestionarea stocului cu piesele de schimb și materialele consumabile din magaziile firmei.
Menținerea anvelopelor în stare bună, optimizarea stocului de anvelope, urmărirea cazurilor de garanție.
Calculul indicatorilor de uzură ai cauciucurilor.
Pe scurt, planificare și control pentru menținerea în stare cât mai bună a principalelor bunuri ale unei companii de transport !
image

Costul cu motorina reprezintă peste 30% din costurile de operare în transport !

În ce privește alimentările și consumul de carburant Soft-Transport asigură :
Evidența clară a cardurilor de combustibil.
Identificarea rapidă a alimentărilor frauduloase.
Verificarea ușoară a facturilor de combustibil.
Evidență rezervor propriu.
Integrarea politicii de alimentare. Unde, când și cât alimentăm ?
Afișarea pe hartă a benzinăriilor agreate.
Calcul automat tonaj mediu transportat.
Calcul consum normat (fișa FAZ) și consum efectiv, atât pentru fiecare camion în parte, cât și la nivel de flotă.
Integrare cu soluțiile telematice ale producătorilor pentru citirea consumului inregistrat de calculatorul de bord.
Calcul consum agregat frigorific.
Statistici ale cantității alimentate și a prețului carburantului pe țară, furnizor, perioadă si, foarte important, pe clienți.
Prezintă într-un raport toate datele necesare completării cererii de recuperare acciză Belgia.
Cu alte cuvinte, ținerea sub control a costului cu motorina !
image

Nimic mai complex decât contabilitatea unei firme de transport !

Contabilitatea primară este integrată în aplicație, și ea permite:
Înregistrarea achizițiilor (cheltuielile firmei).
Centru de cost (profit) pe fiecare camion.
Analiza de costuri (cheltuieli) în dinamică (comparativ pe mai multe luni).
Înregistrarea plăților.
Întocmirea automată a Scadențarului pentru furnizori.
Gestiune Stocuri , cu tipărire Recepții, Bonuri de consum, Bonuri de Transfer.
Verificarea facturilor de taxe de drum.
Reconcilierea facturilor de combustibil.
Stabilirea cu ușurință a alunecărilor între luni (de exemplu alimentări efectuate în luna aprilie, dar facturate în luna mai).
Transparență în procesul de facturare, cu verificarea rapidă a facturării integrale a comenzilor.
Înregistrarea încasărilor, cu identificarea rapidă a facturilor plătite de clienți.
Întocmirea automată a Scadențarului de clienți.
Generare automată a Registrelor de Trezorerie (Casă și Bancă).
Înregistrarea transferului dintre diferitele conturi de trezorerie (care se pot defini în număr nelimitat).
Operare Avansuri spre decontare către angajați și a plăților justificative ale deconturilor, inclusiv tipărirea automată a Dispozițiilor de Plată, Încasare și a Deconturilor.
Acces la situația predării documentelor la clienti, a notelor de credit și a contestațiilor, la evidența rezervărilor de tren/feribot, proprii sau prin clienți, la situația intervențiilor service, etc.
Cu alte cuvinte, o viață mai ușoară pentru contabili, dublată de o siguranță mai mare a finanțelor companiei, prin chei de control multiple și eficiente !
image

SERVICE AUTO

Această secțiune este dedicată companiilor care operează un atelier service pentru autovehiculele proprii și/sau pentru terți. Ea permite:
Urmărirea și planificarea lucrărilor, atât pentru terți , cât și pentru parcul propriu.
Emiterea de comenzi, completarea devizelor de lucrări și emiterea facturilor pentru devizele finalizate.
Vă perimite să personalizați comenzile, devizele și facturile emise clienților service în funcție de nevoile și preferințele d-voastră.
Întocmire factură de service simplă (pentru un singur deviz) sau multiplă( pentru mai multe devize simultan).
Interconectare cu secțiunea de Gestiune Stocuri, care cuprinde înregistrare achiziții, bonuri de consum, bonuri de transfer.
Mai multe nivele de utilizatori, astfel încât lanțul de control dintr-un service să poată fi respectat.
Devizul se completeză pe măsura înregistrării achizițiilor (recepțiilor) de piese sau a consumului de piese din stoc.
Manopera se poate înregistra pe măsură ce se execută, sau chiar mai mult, poate fi înregistrată (planificată) în avans.
Tarifele pentru manopere pot fi specificate fie ca tarife pe lucrare, fie ca tarife pe unitate de timp (de ex. pe oră).
Evidență clară a devizelor nefinalizate sau finalizate și nefacturate.
Analiza profitabilității pe lucrare, pe clienți, pe mecanici, etc.
Pe scurt: legalitate, flexibilitate și bune practici !
image

Resursa Umană - de importanță critică în transporturi !

Principalele beneficii în ce privește Departamentul Personal (Resurse umane) sunt:
Evitarea amenzilor și despăgubirilor, prin urmărirea valabilității domentelor obligatorii ale angajaților (atestate, avize, etc).
Transparență și comunicare automată între departamentul personal și dispecerat.
Gestionarea sistematică și ușoară a problemelor cu angajații - prin referate angajați.
Evaluarea rapidă a șoferilor pe toate aspectele relevante : KM parcurși, amenzi, accidente, documente (CMR-uri), alimentări, etc.
Evidență pontaj angajați, cu detalierea comenzilor în care un angajat a fost implicat pe parcursul unei luni.
Urmărirea obiectelor de inventar date în folosința angajaților (de exemplu echipamente de lucru, telefon de servici, etc.).
Agendă internă a telefoanelor, de servici și personale, ale angajaților.
Mesagerie internă, care asigură o comunicare gratuită, fără limite, între utilizatori .
Evidență și Planificare a schimburilor de șoferi, luând în calcul perioadele de muncă, respectiv disponibilitate.
Evidența Detașării Șoferilor și Calculul Renumerației și a Indemnizațiilor de Detașare conform Pachetului de Mobilitate.
Tipărire Ordine de Deplasare.
Cu alte cuvinte, compartimentul Personal este la curent cu activitatea angajaților și Dispeceratul devine mai Uman !
image

Condu-ți afacerea. Nu lăsa afacerea să te conducă pe tine. - Benjamin Franklin

Beneficiile în ce privește Managementul companiei sunt:
Conectarea permanentă a personalului din conducere la activitatea firmei, mai ales la PREZENT.
Instrumente facile pentru un control non-invaziv, fără costuri și pierderi mari de timp, fără a periclita desfășurarea curentă a activității.
Statistici relevante pentru analiza și îmbunătățirea în timp a portofoliului de clienți.
Calcul indicatori extrem de utili și pertinenți.
Statistici diverse, flexibile și acoperitoare cu privire la tot ce înseamnă cheltuieli ale firmei.
Macro-management și Micro-management la un click distanță.
Evaluarea performanței angajaților: dispeceri, șoferi, mecanici și nu numai.
Restructurarea rapidă și ușoară a sarcinilor angajaților, prin restructurarea meniului acestora.
Securizarea accesului la informații și a transferului de date.
Avertizare erori de operare în toate departamentele companiei.
Avertizări pentru valabilități sau proceduri periodice: schimburi de ulei, anvelope, valabilități acte camion/ remorcă/ angajat.
Aplicația se constituie într-un instrument de învățare și integrare mai rapidă a unui nou angajat.
Instrument de responsabilizare a angajaților.
Cu alte cuvinte, aplicația este pentru manager asemenea unui angajat fidel, a unui analist economic atent și precis, ori a unui revizor incoruptibil și nepartizan, accesibil 24/24, și care caută și calculează cu viteza computerului, la un tarif lunar de 5 ori mai mic ca și al unui angajat.

Prezentarea noastră nu ar fi completă fără a spune că Soft-Transport este un produs al Euload.

www.euload.com este o Platforma online, dedicata transportatorilor. Ea oferă aplicatii si informatii utile activitatii de transport național și internațional.
Euload își adaptează produsele și serviciile la schimbările legislative interne și la nivel european, precum si la evoluția bunelor-practici ale serviciilor de transport.
image
Ascultăm cu atenție și recunoștință clienții, care ne spun nevoile , sugestiile, propunerile venite direct de la utilizatorii aplicației. Înțelegem ce ne spun pentru că vorbim aceiași limbă cu ei, a transportatorilor.
Vei găsi în echipa Euload & Soft-Transport, oameni care știu că toate lucrurile devin ușoare după ce le înțelegi și te obișnuiești cu ele, și care sunt pregătiți și doresc să-ți asigure suport, deschidere, ajutor, prietenie, pe toată perioada colaborării.

Sunteți gata să lucrăm împreună ?

Contactați-ne