Pentru un camion, a verifica kilometri presupune o trasabilitate a kilometrajului autovehiculului. În acest caz vorbim de:

Km parcurși după bord.

Aceste kilometraje se pot transmite/ înregistra /salva cu ocazia opririlor la punctele de încărcare/descărcare, în cadrul comenzilor de transport.

Kilometraje se pot înregistra la alimentare și chiar e necesar să se facă acest lucru pentru calculul consumului de carburant.

Kilometraje se pot înregistra și la începutul zilei de lucru/ al săptămânii sau al lunii, acestea fiind vizibile în pagina Lista Km Bord sau Centralizator Km Bord.

Aplicația mai poate înregistra (chiar automat):

KM planificați (estimați) între două puncte ale comenzii, cu un total al acestora pe comandă.

La fel, se pot înregistra și:

KM conform GPS , între două puncte ale comenzii, cu un total pe comandă.

Așa încât avem pentru comandă posibilitatea să comparăm Km Parcurși după Bord, KM Planificați, KM GPS și în plus:

KM Beneficiar, adică KM luați în calcul (acceptați) de client la calculul tarifului.

Aplicația mai folosește noțiunile de:

KM pe gol - KM efectuați de camion până la prima încărcare- dislocarea ;

KM parcurși în grupaj - Total KM efectuați conform bord, de fiecare camion în parte, de-a lungul traseului grupajului.

Km planificați grupaj - KM planificați (estimați) calculați de planificatorul de rute Here Maps, pornind de la traseul (punctele grupajului aranjate cronologic).

Rapoarte sau statistici legate de KM sunt mai multe în aplicație, enumerăm pe cele mai uzuale: Rezumate Comenzi / Grupaje , Foaia de Parcurs, Itinerar Resurse, Statistică KM Comenzi, Centralizator Km Bord, Rulaj Camion, etc.

Ce se întâmplă dacă Km Parcurși într-o comandă diferă semnificativ de KM Planificați sau de Km Beneficiar?

Dacă Km Parcurși sunt mai mari decât KM Planificați (de regulă se întâmplă acest lucru), verificați procentul depășirii - 1% - 1.5% ar fi oarecum normal, din cauza modului în care lucrează planificatoarele de rute. Dacă această diferență este mai mare aveți posibilitatea să verificați direct pe hartă devierile de la traseu, prin suprapunerea rutei Here salvate de dispecer, cu ruta efectuată în mod real, preluată din sistemele GPS integrate în soft-transport.

Dacă șoferul a greșit, atunci se poate întocmi un Referat Angajat pentru KM neproductivi.

Dacă Km Planificați sunt mai mari decât KM Beneficiar (de regulă se întâmplă și acest lucru) verificați procentul depășirii - în practică 1% - 2% ar fi oarecum normal, din cauza modului în care lucrează (sunt personalizate) planificatoarele de rute ale clienților. Dacă această diferență este mai mare, atunci ar trebui să verificați ruta planificată de dispecer și dacă aveți posibilitatea să o confruntați cu harta clientului. Dacă dispecerul a greșit atunci i se poate întocmi un Referat Angajat pentru KM neproductivi. Dacă clientul a greșit atunci se poate întocmi o Contestație pentru diferență KM.

De remarcat că Km neproductivi înseamnă și taxe de drum achitate în plus !

Atât KM parcursi după bord, Km pe gol, KM Planificați, Km GPS, Km Beneficiar pentru o comandă, procentul Km neproductivi, cât și Referatele Angajați pentru KM, respectiv Contestațiile la Clienți le puteți regăsi tabelar într-o singură pagină, Statistica KM Comenzi (https://www.youtube.com/watch?v=plkmBRBHuVc).

Și mai departe? Dacă clientul răspunde pozitiv contestației, rămâne de văzut ! Dar intern, în compania proprie, ce facem? Ne mulțumim cu referatele? Sau avem niște posibilități / instrumente de prevenire a Km neproductivi? Cu alte cuvinte, cum facem să nu ardem (sau să ardem cît mai puțin) gazul și timpul degeaba?

Ei bine, nu poți corecta ceva ce nu cunoști, sau cum se mai spune în business, nu poți îmbunătăți ceva ce nu măsori!

Rolul referatelor nu este de a penaliza pe cei ce au greșit, fie ei șoferi sau dispeceri. Rolul lor e de a înregistra problemele, pentru a le corecta, pentru a îmbunătăți activitatea atât cât se poate. Și întotdeauna se poate !

Soft-Transport pune la dispoziție instrumente pentru a îmbunătăți activitatea în sensul reducerii Km neproductivi.

Acestea sunt:

SABLOANE RUTE– Rute standard la nivel de companie, vizibile atât șoferilor cât și dispecerilor! Foarte important, harta HERE pe care aceste șabloane pot fi vizualizate este interactivă, se poate vizualiza până la nivelul de detaliu pe care și-l dorește șoferul!

Pagina CLASAMENT ȘOFERI generează un clasament și în funcție de KM neproductivi , KM neproductivi fiind definiți ca diferența dintre KM beneficiar (plătiți de client) și KM efectuați (conform bord). Astfel pot fi identificați cei mai grijulii/atenți șoferi cu privire la KM, cât și cei care mai au nevoie de îndrumare și atenționare.

Pe pagina INDICATORI DISPECER se pot vizualiza pe mai multe luni procentul de KM Neproductivi pentru comenzile gestionate de acel dispecer.

Și cum un procent mare al KM neproductivi poate avea ca și cauză specificul unei client , pagina STATISTICA SOFT CLIENTI ne oferă acest indicator comparativ pentru toți clienții, în timp ce pagina STATISTICA LUNARĂ ne oferă acest indicator referitor la un client, pe mai multe luni, în dinamică.

Povestea despre KM în viziunea Soft-Transport a ajuns la sfârșit, dar nu înainte să vă urăm cât mai mulți KM rulați și cât mai puțini KM neproductivi !

Introduceţi un comentariu